żwir płukany 8-16 mm Parsęcko

Żwir płukany to surowiec skalny. Powstaje ze skał osadowych okruchowych. Pozyskuje się go spod lustra wody. Następnie surowiec jest płukany i sortowany przy pomocy odwadniaczy i przesiewaczy.

Żwir jako kruszywo dostępny jest w wielu frakcjach. Do bardziej popularnych należy żwir płukany 8-16 mm. Parsęcko słynie z produkcji tego właśnie wyrobu budowlanego.

Tutaj mieści się główna siedziba Kopalni Surowców Mineralnych Parsęcko. W ciągu ponad 20 lat istnienia firma stała się wiodącym dostawcą żwiru w północno-zachodniej Polsce.