Żwir płukany 2-8 mm Parsęcko

W branży budowlanej kluczową rolę odgrywa żwir. To surowiec, z którego – po dodaniu piasku, cementu i wody – wytwarza się beton.

Żwir może służyć również jako kruszywo drogowe. Wykonuje się z niego podbudowę, w tym m.in., nasypy.

Wszystkim przedsiębiorstwom, którym zależy na pozyskaniu dobrego surowca od sprawdzonego dostawcy, poleca się żwir płukany 2-8 mm. Parsęcko jest miejscem wydobywania tego surowca. To właśnie tam główną siedzibę ma Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański spółka jawna.