żwir płukany 2-8 mm Nowy Kobrzyniec

Stadiony, mosty, budynki – to tylko przykłady inwestycji, w których wykorzystuje się beton. Głównym składnikiem tego materiału jest żwir płukany 2-8 mm. Nowy Kobrzyniec należy do miejsc pozyskiwania tego kruszywa.

Właśnie w tej miejscowości działa jeden z zakładów Kopalni Surowców Mineralnych Parsęcko. Oferowane przez nie kruszywa wyróżniają się jakością, co potwierdzają certyfikaty wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.