Żwir płukany 2-8 mm Drawsko Pomorskie

Kruszywa naturalne o frakcji nieprzekraczającej 63 mm określa się mianem żwiru. W ujęciu geologicznym jest to okruchowa skała osadowa o luźnej postaci.

Żwir jest cennym surowcem budowlanym. Można z niego wytworzyć masę betonową, kostkę brukową, wylewki posadzkowe czy gotowe elementy prefabrykowane.

Najlepiej nadaje się do tego żwir płukany 2-8 mm. Drawsko Pomorskie to miejsce, w którym sprzedaje się takie kruszywo. To właśnie w tym mieście funkcjonuje oddział Kopalni Surowców Mineralnych Parsęcko.