Żwir płukany 2-16 mm Drawsko Pomorskie

Kruszywem używanym w produkcji betonu, zaczynu, zaprawy, mieszanek bitumicznych i nawierzchni jest żwir płukany 2-16 mm. Drawsko Pomorskie dysponuje znacznymi pokładami tego surowca. Jego pozyskiwaniem zajmuje się Kopalnia Surowców Mineralnych Parsęcko.

To firma powstała w 1991 r. Dzięki doświadczonemu kierownictwu i bogatemu parkowi maszynowemu każdy z jej trzech zakładów, które oprócz Drawska mieszczą się też w Parsęcku i Nowym Kobrzyńcu, przedsiębiorstwo jest w stanie szybko i na czas wywiązać się z zamówień na kruszywa.

Te zalety sprawiły, że KSM stał się czołowym dostawcą kruszyw drogowych i budowlanych w północno-zachodniej Polsce