Pospółka na warstwę odsączającą Parsęcko

Profesjonalnie wykonana nawierzchnia posiada warstwę odsączającą. To wykonana z piasku, geowłókniny i drobnego żwiru (pospółki) powłoka odpowiedzialna za odprowadzanie wody gromadzącej się pod powierzchnią jezdni czy chodnika.

Istnieje wiele zakładów, które dostarczają pospółkę na warstwę odsączającą. Parsęcko wyróżnia się tym, że pozyskuje kruszywa w systemie zakładowej kontroli produkcji.

Oznacza to, że proces pozyskiwania surowców przez tamtejszą Kopalnię Surowców Mineralnych jest kontrolowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.