Pospółka na warstwę odsączającą Nowy Kobrzyniec

Z dobrze wykonaną inwestycją drogową mamy do czynienia wtedy, gdy na nawierzchni oraz spodnich warstwach nie zalega woda. W celu umożliwienia odpływu wody opadowej wykonuje się warstwę odsączająca, która stanowi część podbudowy.

Warstwa odsączająca powstaje ze żwiru, piasku zwykłego, włókniny i pospółki. Tym drugim terminem określa się piasek o drobnych ziarnach i odpowiednich parametrach (nośność CBR, różnoziarnistość, zagęszczenie).

Kopalnia Surowców Mineralnych zapewnia wysokiej jakości pospółkę na warstwę odsączającą. Nowy Kobrzyniec to miejsce, do którego należy się zgłaszać celem odebrania zamówienia.