Piasek płukany 0-2 mm Drawsko Pomorskie

By wyprodukować estetyczne prefabrykaty i odporną na mróz kostkę brukową, trzeba dysponować odpowiednimi surowcami. Zalicza się do nich cement, woda i piasek płukany 0-2 mm. Drawsko Pomorskie oferuje tego rodzaju wypełniacz.

Dostarcza go miejscowa filia Kopalni Surowców Mineralnych z Parsęcka. Zakład ten dostarcza wyroby wysokiej jakości. Nie może być inaczej, skoro odbywający się tu proces produkcji piasku, żwiru i innych kruszyw nadzorują instytucje certyfikujące.