Mieszanka na podbudowę Parsęcko

Surowce używane w budowie dróg muszą spełniać surowe wymagania jakościowe. Kruszywa stosowane podczas wykonywania podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej muszą charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, nasiąkliwością, ścieralnością, nośnością i odpornością na niską temperaturę.

Wykonawców, czyli przedsiębiorstwa drogowe, interesuje przede wszystkim jakościowa mieszanka na podbudowę. Parsęcko, w którym siedzibę ma Kopalnia Surowców Mineralnych, jest w stanie dostarczyć wyrób.