Mieszanka na podbudowę Drawsko Pomorskie

Tak jak każdy dom ma fundamenty, tak każda droga ma podbudowę, czyli część, na której spoczywa zasadniczy element konstrukcji. By więc móc wylać asfalt, najpierw trzeba usypać nasyp. W tym celu wykorzystuje się kruszywa o uziarnieniem ciągłym mieszczącym się w przedziale 0-31 mm lub większym.

To, jaka powinna być idealna mieszanka na podbudowę, Drawsko Pomorskie wie najlepiej. To właśnie tutaj działa Kopalnia Surowców Mineralnych Parsęcko. Pozyskuje ona m.in. piasek i żwir o różnej granulacji, grysy do mas bitumicznych i betonu drogowego, kamień łupany wykładzinowy.