Mieszanka kruszywa łamana 0-63 mm Nowy Kobrzyniec

Profesjonalna droga składa się z wielu warstw. Z punktu widzenia trwałości obiektu do najważniejszych należą warstwa ścieralna, wiążąca i wyrównawcza. Do ich wykonania konieczna jest mieszanka kruszywa łamana 0-63 mm. Nowy Kobrzyniec może takową zapewnić.

To właśnie w tej miejscowości funkcjonuje zakład Kopalni Surowców Mineralnych. Zaopatruje się w niej wielu wykonawców obiektów inżynieryjnych. Przyciąga ich przede wszystkim wysoka jakość surowca, którą potwierdzają certyfikaty Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, konkurencyjne ceny i terminowość dostaw.