Mieszanka kruszywa łamana 0-63 mm Drawsko Pomorskie

Podstawowym surowcem używanym w budowie dróg są kruszywa łamane. Nadają się zarówno na podbudowę, jak i do produkcji mas bitumicznych, które wylewa się jako warstwę wiążącą i ścieralną.

Przy drogach o dużym natężeniu ruchu stosuje się kruszywo grube. W przypadku mniej obciążonych szlaków wykorzystuje się surowiec o drobniejszym uziarnieniu.

Asortyment Kopalni Surowców Mineralnych Parsęcko tworzy m.in. mieszanka kruszywa łamana 0-63 mm. Drawsko Pomorskie to miejsce, gdzie można ją odebrać.