Mieszanka 0-16 mm do betonu Drawsko Pomorskie

Wszelkie zaprawy budowlane i betony powstają w wyniku połączenia spoiwa, kruszywa oraz wody i – ewentualnie – domieszek nadających masie pożądane cechy.

Rolę lepiszcza spełnia cement. Natomiast surowcem, który najczęściej wykorzystuje się w produkcji mas betonowych i wylewek posadzkowych, jest mieszanka 0-16 mm do betonu. Drawsko Pomorskie to przykład miasta, w którym powszechnie stosuje się ten materiał budowlany.

Można go znaleźć np. w zakładach betoniarskich produkujących prefabrykaty i kostkę brukową oraz w firmach z branży drogowej. Mieszanka kruszyw stanowi bowiem skład mas bitumicznych oraz czynnik będący podbudową właściwych warstw nawierzchni drogowych.