Informacje o dotacjach

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dniu 05.10.2020 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Kopalnią Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółką Jawną, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Dotacja na kapitał obrotowy dla „Kopalnia Surowców Mineralnych S.Mroczek, T.Szczepański Sp.J”

Celem projektu jest wsparcie Naszego przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 289 080,93 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 289 080,93 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 02 listopada 2020 Zakończenie realizacji projektu: 29 stycznia 2021