Grys 4-8 mm Drawsko Pomorskie

Grys to kruszywo idealne do budowy nawierzchni drogowych: podbudowy, warstw nośnych i wiążących. Surowiec ten odznacza się bowiem dużą wytrzymałością na ściskanie, niska nasiąkliwością. Do tego ma odpowiedni skład granulometryczny i kształt ziaren.

W ofercie Kopalni Surowców Mineralnych Parsęcko znajduje się grys 4-8 mm. Drawsko Pomorskie to siedziba zakładu, który zajmuje się wydobyciem wapienia karbońskiego.