Grunty na nasypy drogowe Nowy Kobrzyniec

W związku z różnymi parametrami fizycznymi gruntu budowa drogi może wymagać wykonania nasypu. Chodzi o budowlę, na której usadowi się warstwę właściwą jezdni.

Nasypy muszą spełniać liczne wymagania. Jednym z nich jest m.in. jednorodność gruntów. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem będzie żwir, piasek, piasek z gliną, kamienie.

Wszystkie wymienione grunty na nasypy drogowe Nowy Kobrzyniec dostarcza. To jeden z zakładów szczecineckiej Kopalni Surowców Mineralnych, która zapewnia szeroki wybór kruszyw i terminowość w przygotowaniu dostaw.